Ontwerp van nationaal actieplan voor de aanpak van de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten – Openbaar onderzoek

Het ontwerp van actieplan van België heeft betrekking op de 66 soorten die momenteel in de ‘Unielijst’ zijn opgenomen en omvat 3 thematische actieplannen:

♦ Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding via het bezit van invasieve uitheemse soorten voor publieke en private doeleinden.

♦ Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten via de uitvoering van recreatieve en professionele activiteiten in zoetwater.

♦ Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten via het transport van habitatmateriaal (bv. grond en bodembedekking), kweeksubstraat en via machines.

Openbaar onderzoekvan van 15 maart tot en met 29 april 2022

Actieplan : www.environnement.brussels/Plan_dAction_EEE).

Gepubliceerd op:
01 april 2022

Meer artikels ?