[ENQUÊTE] – Belgische statistiekbureau

Statbel, het Belgische statistiekbureau, organiseert een enquête in onze gemeente.

ln de loop van de volgende weken en maanden houdt Statbel, het Belgische statistiekbureau, een enquête naar inkomens en levensomstandigheden (EU – SILC) bij een aantal geselecteerde huishoudens uit onze gemeente.

Deze enquête geeft een unieke inkijk in de levensomstandigheden zoals huisvesting, opleiding, werken inkomens. Statbel maakt op basis van deze gegevens statistieken op voor België, zoals het risico op armoede en sociale uitsluiting. Ze levert internationaal vergelijkbare gegevens en coordineert dit op Europees niveau via Eurostat.

De huishoudens,geselecteerd uit het Rijksregister, werden per brief op de hoogte gebracht dat een enquêteur bij hen zal langskomen. Ze ontvangen een vergoeding van 30 euro ter compensatie van de tijd die ze in de interviews hebben geïnvesteerd. Deze enquête heeft als voornaamste doelstelling indicatoren te bekomen om het sociale beleid mee te helpen evalueren en plannen. Wij nodigen de geselecteerde huishoudens dan ook uit om hun volledige medewerking hieraan te verlenen.

Voor meer inlichtingen omtrent deze enquête kan u steeds contact opnemen met het Call Center van de FOD Economie of een e-mail sturen naar Statbel:

FOD Economie- Contact Center : Tel. 0800 120 33

Statbel : Mail: silc@economie.fgov.be – Website: https://statbel.fgov.be/silc

 

Gepubliceerd op:
09 april 2019

Meer artikels ?