[OPENBAAR ONDERZOEK] De toekomst van het voormalig Bloemendal

Het OCMW heeft besloten om het gebouw van het voormalige Bloemendal te verkopen via een aanbesteding die voorziet in het behoud van de bestaande structuur en het park en er gemiddelde wooneenheden op te bouwen.   De aanvraag voor een bouwvergunning, die nog wordt onderzocht door het Gewest, beslaat ongeveer 40 appartementen met 1 tot 3 slaapkamers.  Er moet aan worden herinnerd dat op het gebied van stedenbouwkundige voorschriften, de wetgeving een parkeereenheid per wooneenheid oplegt.  Dit is de reden waarom het project, op gebied van het milieu,  een Klasse2- vergunningsaanvraag vereist, dat momenteel onder openbaar onderzoek staat.

Zodra het nog steeds lopende dossier als volledig wordt beschouwd door het Gewest, zal deze ons de data bezorgen voor de organisatie van een openbaar onderzoek.  Zoals gewoonlijk organiseert het College van Burgemeester en Schepenen een openbare bijeenkomst met de projectontwikkelaar om de details van het vastgoedproject mee te delen.

 

 

Gepubliceerd op:
05 februari 2018

Meer artikels ?