Zitting van de Gemeenteraad – 2 september 2021

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 2 september 2021 om 20u.

De zitting zal ook volledig uitgezonden worden op YouTube : 1082berchem (https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA).

Agenda (.pdf)

AGENDA

OPENBARE ZITTING

M. LAMOULINE – BURGEMEESTER

Secretariaat en Kabinetten van de Schepenen
  1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24 juni 2021 – goedkeuring
  2. Ontslag van haar mandaat van Gemeenteraadslid van Mevrouw Mélanie VAN HOEF – akteneming – nazicht van de geloofsbrieven van Mijnheer Alain WAUTERS, 16e opvolger van de lijst Ecolo-Groen – eedaflegging – installatie
  3. Vaststelling van de rangorde van de Gemeenteraadsleden – wijziging ingevolge het ontslag van Mevrouw Mélanie VAN HOEF als Gemeenteraadslid
  4. Commissie voorzien op artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet en gelast met het jaarlijks overhandigen aan de Gemeenteraad van een verslag over de naleving van de bepalingen aangaande de politieke tribune in het gemeentelijk informatieblad – aanduiding van een lid ter vervanging van Mevrouw Mélanie VAN HOEF, ontslagnemend Gemeenteraadslid
  5. Commissie voor de gemeentelijke toelagen en de erkenning van verenigingen – aanduiding van een effectief lid ter vervanging van Mevrouw Mélanie VAN HOEF, ontslagnemend Gemeenteraadslid
  6. Commission paritaire locale pour l’enseignement communal francophone de Berchem-Sainte-Agathe – désignation d’un suppléant au sein de la délégation du Pouvoir Organisateur en remplacement de Madame Mélanie VAN HOEF, Conseillère communale démissionnaire
  7. Conseil de participation pour l’enseignement francophone commun aux écoles communales primaires Les Glycines et Les Lilas – désignation d’un suppléant au sein de la délégation du Pouvoir Organisateur en remplacement de Madame Mélanie VAN HOEF, Conseillère communale démissionnaire
  8. Commission Communale de l’Accueil – désignation d’un représentant et son suppléant en remplacement de Madame Mélanie VAN HOEF, Conseillère communale démissionnaire
  9. Publiekrechtelijke vereniging “Les Cuisines Bruxelloises” – wijziging van de statuten
Financiën

10. Departement Financiële Zaken – delegatie van handtekeningen van bepaalde briefwisseling aan de Gemeenteontvanger – goedkeuring
11. Retributie voor de buitenschoolse opvang binnen de gemeentelijke scholen – hernieuwing
12. Premie voor de aankoop van een fiets of van een elektrische step – hernieuwing

Openbare ruimte

13. Procedure voor de administratieve inbeslagneming van voertuigen van bestuurders die een ernstige bedreiging vormen voor de verkeersveiligheid – goedkeuring

Kabinet van de Burgemeester

14. Protocolakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gemeente Sint-Agatha- Berchem over het toezicht op de naleving van de test- en quarantaineverplichtingen – wijziging – goedkeuring

M. POLET – 1E SCHEPEN
Franstalig onderwijs

15. Département Éducation et Temps Libre – écoles communales maternelles et primaires francophones – modification du règlement de travail pour le personnel directeur, enseignant et assimilé des écoles communales maternelles et primaires francophones de Berchem-Sainte-Agathe – approbation
16. Département Éducation et Temps Libre – académie de musique, de la danse et des arts de la parole – modification du règlement de travail pour le personnel directeur, enseignant et assimilé de l’académie de musique, de la danse et des arts de la parole de Berchem-Sainte-Agathe – approbation

MEVR. VANDEN BREMT – 6DE SCHEPEN
Nederlandstalig onderwijs

17. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – gemeentelijke basisschool De Knapzak – schoolreglement basisonderwijs – aanpassingen vanaf 1 september 2021 – goedkeuring
18. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – gemeentelijke academie voor muziek en woord – tijdelijke gebruiksovereenkomst voor de Unescosite, Kasteellaan 65, Koekelberg

PUNTEN INGEDIEND DOOR GEMEENTERAADSLEDEN

19. Interpellatie van 13 augustus 2021 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de publicatie van de dagorde van de Gemeenteraad op Facebook en Instagram
20. Interpellatie van 13 augustus 2021 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende het aanhoudende sluikstorten
21. Motie van 13 augustus 2021 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, gericht op het waarborgen van de neutraliteit en onpartijdigheid van gemeentepersoneel, gemeentelijke vertegenwoordigers in paragemeenten, gemeentelijke vertegenwoordigers en personeel van gemeentelijke vzw’s en gemeentelijke agentschappen, en op het verbieden van het dragen van opvallende religieuze symbolen bij de uitoefening van hun functie

Bijkomende dagorde

22. Interpellatie van 27 augustus 2021 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de acties die ondernomen werden met Grand Dakar tijdens de COVID-19-pandemie.
23. Interpellatie van 27 augustus 2021 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de door de gemeente en het OCMW gemaakte verslagen over de COVID-19-periode.
24. Motie van 27 augustus 2021 van Mevrouw Nathalie MAYOR, Gemeenteraadslid, met betrekking tot het beschermen van onze handelaars tegen buurtconcurrentie.
Gepubliceerd op:
25 augustus 2021

Meer artikels ?