[OPENBARE NETHEID] Terug naar normaal voor de dienstverlening van Net Brussel

Herstel van alle diensten van Net Brussel

Zoals voordien bericht, heeft de Covid-19-crisis de opdrachten van Net Brussel verstoord, met name de ophalingen van blauwe en gele zakken.

Net Brussel is vandaag in staat om al zijn ophaaldiensten te herstellen, volgens de gebruikelijke ophaalkalender.

Om deze ophalingen te verzekeren, om de sortering van het opgehaald afval te garanderen en om ervoor te zorgen dat de maatregelen van sociale distancing zo goed mogelijk worden nageleefd, heeft Net Brussel het arbeidsuurrooster van de ophaalploegen aangepast. Deze maatregel gaat in vanaf 11 mei en tot nader order.

Concreet zullen de ophalingen van blauwe zakken (PMD-verpakkingen) en van gele zakken (papier-karton) worden verzekerd in de voormiddag. Evenwel ongeveer 15% van de ophalingen van witte zakken zal in de namiddag en niet meer in de ochtend worden uitgevoerd. Deze wijziging in het arbeidsuurrooster van de ophaalploegen houdt echter geen wijziging in van de ophaalkalender van de burgers.

Afzonderlijke ophaling van alle blauwe en gele zakken in de voormiddag

Vanaf maandag 11 mei zullen alle blauwe en gele zakken opnieuw afzonderlijk en in de voormiddag worden opgehaald in Berchem. Deze zakken zullen naar het sorteercentrum (Recyclis) worden gebracht met het oog op hun recyclage.

 Ophaling van de witte zakken deels verschoven naar de namiddag

De ophaling van de witte zakken wordt verzekerd:

 • ‘s ochtends in een deel van uw gemeentelijk grondgebied, zoals normaal;
 • in de namiddag, en niet ’s ochtends, in de straten opgenomen in verschillende kleuren in bijgevoegd plan. De betrokken inwoners moeten hun witte zakken tegen hun gevel laten staan opdat ze in de namiddag kunnen worden opgehaald.

 Ondanks deze verandering moeten de witte zakken net zoals de andere zakken (blauw, geel, oranje, groen) worden buitengezet op de gebruikelijk ophaaldagen en ophaaluren (meer info op www.netbrussel.be).

Om het werk van de ophaalploegen te vergemakkelijken en de netheid van de straten te garanderen, dienen de gebruikelijke regels te worden nageleefd:

Vuilniszakken

 • Zijn vuilniszakken op de juiste dag, op het juiste uur buitenzetten (meer info op netbrusssel.be).
 • De zakken goed sluiten.
 • De zakken tegen de gevel zetten.
 • Niet meer dan 15 kg per zak.

Karton

 • Het karton is geplooid, gestapeld en samengebonden. Zo kunnen onze ploegen ze gemakkelijk en zonder gevaar meenemen.

Goed gedrag dat men als burger moet blijven aannemen

Net Brussel vraagt aan alle burgers om de openbare ruimte te respecteren.

 • Handschoenen en maskers moeten in de witte zak worden weggegooid.
 • Gooi uw sigarettenpeuken, gebruikte zakdoeken en mondmaskers, blikjes, verpakkingen en ander afval niet op straat. Er staat vast een openbare vuilnisbak in de buurt. Zoniet, denk eraan om uw afval tot thuis bij te houden waar u het in de vuilniszak kan weggooien.
 • Ruim de poep van uw hond op. Denk eraan een zakje mee te nemen om het op te rapen.
 • Sommige afvalstoffen zijn bijzonder schadelijk voor het milieu, zoals huishoudelijk klein chemisch afval. Breng het naar de Recypark. Of beter nog, geef het af bij de PROXY CHIMIK (meer info op netbrussel.be).

Net Brussel herinnert de bevolking eraan dat boetes zijn voorzien bij inbreuk op de regels inzake openbare netheid.

In deze bijzondere tijden, bedankt de Directie van Net Brussel meer dan ooit zijn ploegen alsook de inwoners voor hun flexibiliteit, begrip en medewerking.

 

Gepubliceerd op:
11 mei 2020

Meer artikels ?