[POLITIEKE LEVEN] – Agenda van de gemeenteraad van donderdag 23 mei 2019

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 23 mei 2019 om 20.00 uur in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd. Bijgevoegd vindt u de agenda.

Agenda (.pdf)

 

 

Agenda:

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24 april 2019 – Goedkeuring.
 2. Intercommunales SIBELGA en INTERFIN cvba – Jaarlijks verslag van de beheerder aangeduid door de Gemeente in deze intercommunales.
 3. Intercommunale VIVAQUA – Jaarlijks verslag van de beheerder aangeduid door de Gemeente in de intercommunale.
 4. Overeenkomst ter bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak – Aanhangsel 2019.
 5. Financiering van de investeringen – Marktconsultatie voor het aangaan van leningen bestemd voor de fmanciering van de buitengewone dienst 2018 van de Gemeente Sint-Agatha-Berchem.
 6. Verkoop van bouwgronden voor de periode 2019-2020: twee gronden de Selliers de Moranvillelaan, twee gronden Kweepereboomlaan,  twee gronden Dilbeekstraat, één grand Azuurstraat – Goedkeuring van de procedure en de verkoopsvoorwaarden.
 7. Overeenkomst tot het ter beschikking stellen van lokalen van de gebouwen “Espace Jeunesse” en “CCJ” aan de VZW “Maison des Jeunes de Berchem-Sainte-Agathe”.
 8. Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem voor de uitvoering van een gezamenlijke opdracht met betrekking tot de werken voor de aanleg van de Nieuwe Stedelijke Rivier van de Kweeperenbeek.
 9. Overeenkomst tussen VIVAQUA en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem voor de uitvoering van een gezamenlijke opdracht met betrekking tot de werken voor de aanleg van de Nieuwe Stedelijke Rivier van de Kweeperenbeek.
 10. Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een subsidiëring in het kader van de projectoproep voor kleine verkeersveiligheidswerken – Goedkeuring.
 11. Reglement met betrekking tot de toekenning van premies voor de sterilisatie van huiskatten – Verlenging.
 12. Driejarig investeringsprogramma voor de jaren 2019-2020-2021 in het kader van gewestelijke subsidies ter aanmoediging van investeringen van openbaar nut.
 13. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijke basisschool – Wijziging schoolreglement basisonderwijs – Aanpassingen vanaf 1 september 2019.
 14. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Academie voor Muziek en Woord – Wijziging academiereglement – Goedkeuring.
 15. Motie van 12.05.2019 van Mevrouw Mélanie VAN HOEF, Gemeenteraadslid, om het probleem van de hinder als gevolg van het overvliegen  van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de luchthaven Brussel-Nationaal te ondervangen.

Aanvullende agenda :

 1. Interpellatie van Mh Pierre TEMPELHOF, Gemeenteraadslid, betreffende de oversteekplaats voor voetgangers Groot-Bijgaardenstraat.
 2. Interpellatie van Mh Pierre TEMPELHOF, Gemeenteraadslid, betreffende de wegmarkering Groot-Bijgaardenstraat.
 3. Interpellatie van Mh Pierre TEMPELHOF, Gemeenteraadslid, betreffende de Dag van de Buren 2019.
 4. Interpellatie van Mh Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende het beleid van internationale gemeentelijke samenwerking.
 5. Motie van de fracties LBR, PS-sp.a+ en Ecolo-Groen met betrekking tot de steun van de Gemeente Sint-Agatha-Berchem aan de eisenbundel van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

 

 

 

 

Gepubliceerd op:
15 mei 2019

Meer artikels ?