[POLITIEKE LEVEN] – Gemeenteraad van 27 januari 2020

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op maandag 27 januari 2020 om 20u in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

Het filmpje van de zitting kan, enkel in live-uitzending, op het YouTube-kanaal Berchem1082 van de gemeente bekeken worden.

 

 

 

Agenda openbare zitting

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 16 december 2019 – Goedkeuring.
 2. Interpellatierecht van inwoners van de Gemeente met betrekking tot de afbouw van de uitbreiding van de Nederlandstalige basisschool De Knapzak – vestiging Openveld.
 3. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling.
 4. Règlement général de police commun aux 19 communes bruxelloises – approbation Gemeenschappelijk algemeen politiereglement voor de 19 Brusselse gemeenten – goedkeuring.
 5. Implementatie van voetgangerscamera’s (bodycams) binnen de politiezone 5340 – toelating.
 6. Overeenkomst tussen de Gemeente Sint-Agatha-Berchem en Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) in het kader van de implementatie van een lokale geïntegreerde veiligheidsantenne in de wijk “Cité Moderne” – goedkeuring.
 7. “Pouvoir Organisateur Pluriel asbl” – aanduiding van een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering ter vervanging van Mijnheer Pierre TEMPELHOF.
 8. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Nederlandstalig onderwijs – programmatie gemeentelijke basisschool 2 en herstructurering gemeentelijke basisschool De Knapzak – intrekking van de beslissingen van de Gemeenteraad van 13 december 2018.
 9. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – gemeentelijk Nederlandstalig basisonderwijs – aanpassing capaciteit kleuter- en lager onderwijs.
 10. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – gemeentelijk Nederlandstalig basisonderwijs – opzegging van het beleidscontract met het centrum voor leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op 31 december 2019.
 11. Interpellatie van 6 januari 2020 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de werken aan de weginfrastructuur in de wijk Katte-Potaarde-Zenit.
 12. lnterpellatie van 6 januari 2020 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de mobiliteit in de Gemeente Sint-Agatha-Berchem.
 13. Interpellatie van 6 januari 2020 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de geluidsoverlast gelinkt aan de ontploffing van voetzoekers op de openbare weg.

Bijkomende dagorde:

 • Interpellatie van 15 januari 2020 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende speech van de Burgemeester tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het gemeentepersoneel op 10 januari 2020.
 • Interpellatie van 21 januari 2020 van Mevrouw Laure DE LEENER, Gemeenteraadslid, betreffende de afschaffing van de premie toegekend voor de identificatie en/of sterilisatie van huiskatten die toebehoren aan inwoners van de Gemeente Sint-Agatha-Berchem.

 

 • Begindatum
  27 januari 2020
 • Einddatum
  27 januari 2020
 • Uurrooster
  20:00 te 22:30
 • Plaatsen
  Raadzaal
Gepubliceerd op:
08 januari 2020

Meer artikels ?