[PREVENTIE] Plaatsen van BIN panelen – Buurtinformatienetwerk

Op 5 maart 2018 hebben we het Buurtinformatienetwerk (BIN) ‘Ruelens’ ingehuldigd. Dit is een communicatieplan tussen de inwoners van de wijk die zich tussen de Strijdersstraat en de Openluchtstraat strekt, de gemeentelijke autoriteiten en de lokale politie. Begeleid door een, door de FOD Binnenlandse Zaken gevalideerde handvest evenals een Huishoudelijk Reglement, heeft het BIN tot doel de criminaliteit te verminderen, het algemene veiligheidsgevoel van de burger te verhogen, sociale controle te bevorderen en mensen bewust te maken van het belang van preventie. Concreet heeft de burger, dankzij het afgesloten communicatieplan, een rechtstreeks contact met de politie, hetgeen in geval van verdacht gedrag, een efficiëntere signalering toelaat (het spreekt vanzelf dat men bij een noodgeval steeds het nummer 112 belt). De communicatie gebeurt ook in de andere richting, want er kunnen preventietips naar de burgers worden doorgestuurd als dit nodig blijkt.
Om het toetreden tot de BIN-perimeter duidelijk te maken werden er verleden week 11 signalisatiepanelen geïnstalleerd. In Sint-Agatha-Berchem zorgen de buren voor hun veiligheid.
Meer weten? Preventiedienst: 02/435.27.59 – smusch@berchem.brussels

Gepubliceerd op:
05 oktober 2018

Meer artikels ?