Sportinfrastructuren

Sportcomplex

De heropening is nog niet gepland omdat geen van de voorgestelde activiteiten binnen de federale richtlijnen vallen (meer bepaald geen buitentennisveld).

B. Sports

Vanaf 4 mei
 • Opening van 2 tennis- en 2 paddlevelden van 9.00 uur tot 20.00 uur, alleen enkel spel (max. 2

personen/veld)

 • Bar, restaurant, douches blijven gesloten.
 • Alle reservaties moeten telefonisch worden gemaakt
 • Aanwezigheid van één persoon/dag voor het toezicht op de bezoekers, betalingen enz.
 • Verbod op het verblijven in de club na het einde van het spel
 • Privélessen mogen gegeven worden
Vanaf 18 mei
 • Hervatting van bepaalde buitenschoolse cursussen (onder voorbehoud)

RTC Hirondelle

De RTC Hirondelle vertrouwt op het relanceringsplan van de Franse Tennisfederatie.

Vanaf 4 mei
 • Opening van de tennisvelden, enkel voor enkel spel (max. 2 verschillende vaste partners of personen die onder hetzelfde dak wonen)
 • Clubhouse, kledingruimtes en douches blijven gesloten.
 • Verwijdering van al het niet-essentiële materiaal (banken, vuilnisbakken, enz.)
 • Gebruikers moeten een paar handschoenen en/of een hydro-alcoholische gel voorzien om het terrein terug op orde te stellen
 • Reservatie is noodzakelijk.
 • Groepslessen zijn geschorst, maar privé- en duo-lessen zijn mogelijk voor jongeren vanaf 9 jaar
 • Petanque spelen blijft verboden.