[WERKEN] Technologiestraat en een deel van de Nestor Martinstraat

Een door Sibelga gecoördineerde werf start op 3 augustus en moet in de tweede helft van september worden afgerond. De betrokken straten zijn de Technologiestraat en een deel van de Nestor Martinstraat.

De werken bestaan uit de installatie van een laagspanningslijn, een Telenetkabel en de vernieuwing van de verlichting in de Technologiestraat (evenals een eenmalige interventie van Vivaqua in de Nestor Martinstraat).

De eerste fase betreft het leggen van de kabels voor een periode van 3 weken.

De tweede fase betreft de installatie van de verlichtingspalen en de werken van Vivaqua voor een periode van 20 werkdagen.

Tijdens de werken zal het verkeer in de Technologiestraat eenrichtingsverkeer zijn. De gekozen richting is van de Gentsesteenweg naar de Nestor Martinstraat.  Het verkeer op de Nestor Martinstraat zal ook een eenrichtingsverkeer zijn, nl. van de Technologiestraat naar de spoorlijn (momenteel tweerichtingsverkeer) en het eenrichtingsverkeer zal omgekeerd wordt voor het stuk van de Technologiestraat naar Asse (momenteel eenrichtingsverkeer van Asse naar de Technologiestraat). Er is een akkoord bereikt tussen Sibelga en de gemeente Asse.

Na de werken zal het eenrichtingsverkeer van de Nestor Martinstraat tussen de Technologiestraat en de spoorlijn worden gehandhaafd. De andere sectie keert terug naar de oorspronkelijke richting.

In oktober zou de gemeente Ganshoren moeten overgaan tot de ontwikkeling van een veilig gebied voor voetgangers en fietsers door het aanbrengen van verkeersscheiders en markeringen in het spoor-/Technologiegedeelte.

Gepubliceerd op:
29 juli 2020

Meer artikels ?