Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Nuttige nummers

Fysiek, seksueel, verbaal, psychologisch, economisch en seksueel geweld…. Geweld kan veel vormen aannemen. In dit bijzondere jaar was er een toename van het aantal gevallen van echtelijk geweld.  Veel verenigingen en instellingen bieden informatie, ondersteuning en hulp aan slachtoffers van geweld aan.

 

Wie contacteren ? Voor Frans- en Nederlandstaligen :

 

  • Levensbedreigende situatie/Situation mettant la vie en péril : police/politie 101
  • Aide médicale/Medische hulp : 112
  • Bureau d’aide aux victimes de la zone de police Bruxelles-Ouest/Dienst slachtofferhulp van de politiezone Brussel-West : 02/412 65 58
  • Ecoute violences conjugales : 0800/30.030 (gratuit et anonyme)
  • Victime de violences sexuelles : 0800/98.100
  • Aide aux auteurs de violences conjugale et intrafamiliale : 02/217.98.70
  • Hulplijn tegen geweld (voor iedereen die geweld meemaakt of getuige is of geweldadig is) : 1712 (gratis en anoniem)
  • Centrum Algemeen Welzijnswerk Brussel (relatie met de partner) : 0800/13.500
  • Centre de prise en charge des violences sexuelles (CHU Saint-Pierre) : 02/535.45.42
  • Zorgcentrum na Seksueel Geweld (UMC Sint_Pieter) : 02/535.45.42.

 

Het wit lint is een internationaal symbool geworden. Het wordt gedragen door mannen en vrouwen die hun afkeuring van het geweld tegen vrouwen willen benadrukken

 

Toon deze 25 november uw solidariteit om een einde aan het geweld tegen vrouwen te maken

Gepubliceerd op:
25 november 2020

Meer artikels ?