Nieuwe begraafplaats – Bericht van terugname

Het college van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de burgers,           dat in zitting van 13 oktober 2020 besloten werd op 1 mei 2021 :

Volgende cellen zullen teruggenomen worden uit het columbarium :

de cellen van 5 jaar : 1 – 13 – 15 – 16 – 17 – 20

de cellen van 15 jaar : 69 – 95 – 96 – 97 – 99 – 100 – 130 – 153

Volgende gewone graven (5 jaar) en concessie (15 jaar) van het perk 6 zullen ontruimd worden :

De concessie (15 jaar) van Crommen Guillaume begraven op 17 januari 2004.

De gewone graven (5 jaar) van personen begraven tussen 1 januari 2002 en 31 december 2004 en de gewone graven (5 jaar) van personen begraven tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015.

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds verkregen worden op de Dienst Burgerlijke Stand, tel. : 02/464.04.61

Gepubliceerd op:
29 oktober 2020

Meer artikels ?