[ONDERWIJS] Goed nieuws voor de leerlingen van De Knapzak

Na maandenlange onderhandelingen zijn de Scholengroep Brussel van het GO!, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de gemeente Sint-Agatha-Berchem tot een oplossing gekomen voor de dreigende sluiting van de nog maar twee jaar geleden in containerklassen opgerichte gemeentelijke basisschool De Knapzak op de vestigingsplaats Openveld.

De gemeente had eind 2019 aangegeven dat ze haar eerder opgestarte lagere afdeling op de Openveldsite wilde  stopzetten wegens een gebrek aan financiële middelen. Daarop gingen de betrokken instanties in overleg met elkaar om de onderwijscapaciteit in Sint-Agatha-Berchem te behouden en een duurzame oplossing te vinden.

In antwoord op de bezorgdheid van de ouders, zijn het GO!, met algemeen directeur Jurgen Wayenberg, de gemeente Sint-Agatha-Berchem en de VGC, met minister Sven Gatz, die bevoegd is voor Onderwijs en Scholenbouw, op zoek gegaan naar andere pistes om onderwijs te kunnen blijven aanbieden aan de leerlingen.

Zij bereikten vandaag een principeakkoord met volgende afspraken: de vestigingsplaats Openveld van basisschool De Knapzak wordt overgenomen door GO! Scholengroep Brussel, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De leerlingen en leerkrachten kunnen op termijn terecht in een nieuw schoolgebouw, geïntegreerd in de nabijgelegen basisschool Zavelberg van het GO!. De VGC neemt de financiering van het project grotendeels op zich. De totale kost zal ongeveer 6,5 miljoen euro bedragen.

Burgemeester Riguelle : “Met schepen Agnes Vanden Bremt hadden wij aangekondigd dat we een alternatieve oplossing wilden zoeken om onze kinderen verder te laten studeren en de leerkrachten hun baan te laten behouden. Vandaag kunnen we, dankzij de medewerking van alle actoren, een nieuw perspectief voorstellen”.

 

“We zijn zeer verheugd dat we als GO! scholengroep de continuïteit van onderwijs kunnen verzekeren voor de leerlingen van De Knapzak. Bovendien zal het nieuwe schoolgebouw op nog geen 100 meter afstand van het huidige liggen. Dat maakt de stap naar de nieuwe schoolomgeving voor ouders en hun kinderen bijzonder laagdrempelig.”, aldus Jurgen Wayenberg, algemeen directeur GO! Scholengroep Brussel.

 

Minister Sven Gatz: “Samen met alle betrokken instanties ben ik blij dat we erin zijn geslaagd de Openveldsite van basisschool De Knapzak een nieuwe toekomst te kunnen geven. De noodzakelijke Nederlandstalige onderwijscapaciteit in Sint-Agatha-Berchem kan zo worden behouden. Ik dank alle partners voor hun constructieve medewerking.”

Gepubliceerd op:
24 maart 2020

Meer artikels ?