Zitting van de Gemeenteraad – 17 juni 2021

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 17 juni 2021 om 19u45.
De zitting zal ook via live streaming volledig uitgezonden worden op YouTube : 1082berchem (https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA).

Agenda:

Openbare zitting

M. LAMOULINE – BURGEMEESTER
Gemeentesecretariaat

  1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 6 mei 2021 – goedkeuring.
  2. Ontslag van zijn mandaat van Gemeenteraadslid van Mijnheer Houari BAILICHE – akteneming – nazicht van de geloofsbrieven van Mijnheer Benjamin VANHOEKE, 12e opvolger van de lijst Ecolo-Groen – eedaflegging – installatie.
  3. Vaststelling van de rangorde van de Gemeenteraadsleden – wijziging ingevolge het ontslag van Mijnheer Houari BAILICHE als Gemeenteraadslid.
Gepubliceerd op:
09 juni 2021

Meer artikels ?