Bericht van openbaar onderzoek – Van de Heizel vlakte

Ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan in verband met de site “van de Heizel vlakte” en zijn milieueffectenrapport.

Bericht van openbaar onderzoek (.pdf)

Gepubliceerd op:
24 februari 2022

Meer artikels ?