Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2020

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op 26 november 2020 (via videoconferentie).

 

 

 

 

 

 

Dagorde (.pdf)

Dagorde:

1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19 oktober 2020 – goedkeuring.
2. Politieverordening van de Burgemeester van 28 oktober 2020 tot wijziging van de openingsuren van nachtwinkels in het kader van de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 – bevestiging.
3. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling.
4. Verenigde Anglicaanse Kerk Holy Trinity (Elsene) – dienstjaar 2020 – begrotingswijziging nr. 1 – gunstig advies.
5. Anglicaanse Kerk Holy Trinity (Elsene) – begroting 2021 – gunstig advies.
6. Kerkfabriek van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart – begroting 2021 – gunstig advies.
7. OCMW – begrotingswijziging nr. 3 van het dienstjaar 2020 met ongewijzigde dotatie.
8. Begroting dienstjaar 2020 – begrotingswijziging nr. 3 – gewone en buitengewone diensten – goedkeuring.
9. Verkoop van bouwgronden – één terrein gelegen op de hoek van de René Comhairelaan en de Soldatenstraat, één terrein gelegen op de hoek van de Kattestraat en de Potaardestraat en twee terreinen gelegen op de Kweepereboomlaan te 1700 Dilbeek – goedkeuring van de verkoopakten.
10. Wijziging van de samenstelling van de commissie voor de toewijzing van gemeentelijke woningen.
11. Mobiliteitscontract 2020 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Sint-Agatha-Berchem – goedkeuring.
12. Aanleg van kruispunten tussen de Potaarde-, Zenit- en Sextantstraat – bestendiging zone 30 – geraamd bedrag: €188.505,50 (excl. BTW) of €228.091 ,66 (21% BTWI) – lastvoorwaarden en gunningswijze – goedkeuring.
13. Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Brussel Mobiliteit en de Gemeente Sint­ Agatha-Berchem met betrekking tot de organisatie en de uitvoering van kleine infrastructuurwerken in het kader van het investeringsproject ter verbetering van de verkeersveiligheid op de gemeentelijke wegen in 2020 – goedkeuring.
14. Overeenkomst tussen de gemeente Sint-Agatha-Berchem en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de verlenging van de Lokale Preventie- en Buurtplannen voor het jaar 2020 – goedkeuring.
15. Overeenkomst tussen de gemeente Sint-Agatha-Berchem en de gemeentelijke VZW “Officieel Feestcomité van Sint-Agatha-Berchem”.
16. Overeenkomst tussen de gemeente Sint-Agatha-Berchem en de gemeentelijke VZW “Berchem Solidarit-e­it Nord-Sud/ Noord-Zuid”.
17. Overeenkomst tussen de gemeente Sint-Agatha-Berchem en de gemeentelijke VZW “Comité van het Bal van de Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem”.
18. Toekenning van een toelage aan CNCD en 11.11.11 – goedkeuring.
19. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – gemeentelijke basisschool – verlenging van de huidige scholengemeenschap voor de periode 2020-2026 – goedkeuring van de overeenkomst scholengemeenschap Spectrum 2020-2026 met addenda.
20. Interpellatie van 3 november 2020 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende het aantal crècheplaatsen.
21. Interpellatie van 3 november 2020 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de aanwezigheid van sans-papiers en krakers op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem.

Bijkomende dagorde (.pdf)

Bijkomende dagorde :

Motie van 18 november 2020 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, tot verklaring
van de psychologische hoogdringendheid.

Interpellatie van 19 november 2020 van Mijnheer Rudi LANDELOOS, Gemeenteraadslid, betreffende de steun aan de lokale handelaars.

Interpellatie van 19 november 2020 van Mevrouw Regine HEIJVAERT, Gemeenteraadslid, betreffende de verluchting op school.

lnterpellatie van 20 november 2020 van Mevrouw Gladys KAZADI, Gemeenteraadslid, betreffende de sluiting van de afdeling van de Academie van Sint-Agatha-Berchemgelegen te Dilbeek.

lnterpellatie van 20 november 2020 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de aankoop van een veegmachine.

Motie van 20 november 2020 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de
gemeente Sint-Agatha-Berchem als “Gastvrije Gemeente”.

Gepubliceerd op:
19 november 2020

Meer artikels ?