Handel

PREMIE TER AANMOEDIGING VAN DE DIGITALE PROMOTIE VAN LOKALE HANDELSZAKEN

Hoe kan u uw klanten behouden ? Door ze een korting, promotie of geschenk te geven…
Niet makkelijk in tijden waarin digitalisering steeds prominenter wordt en waar electronische betalingen de norm worden.
Teneinde de digitale promotie te bevorderen wordt een premie voorgesteld aan de handelaars die investeren in een digitaal promotiemiddel.

Wat is een digitaal promotiemiddel?

Het is een online platform dat in staat stelt om een handelszaak digitaal vooruit te helpen op vlak van onder andere klantenkennis, koopgedrag, marketing, betalingen, promotiecampagnes, enz.  De efficiëntste manier om met klanten te communiceren.

De voordelen voor uw zaak en klanten:

  • U houdt uw klanten via mails op de hoogte van een promotie, opendeurdag of nieuw product;
  • De mogelijkheid om hun een digitale kortingsbon te sturen, dan komen ze sneller terug;
  • U kunt hen een digitale getrouwheidskaart voorstellen;
  • De klanten hebben de mogelijkheid om punten te sparen et om hun aankopen te betalen middels een unieke app;
  • Nieuwe klanten aantrekken door mails te sturen aan de gebruikers van het digitale getrouwheidsprogramma, die in de buurt winkelen en nog niet klant zijn bij u.

Hoe kunt u van de premie genieten?

Schrijf u in voor een digitaal promotieplatform.  Na ontvangst van uw factuur kan u het aanvraagformulier downloaden en het terugsturen naar de Gemeente.

Wie kan ervan genieten en op welk bedrag kan u aanspraak maken?

Berchemse handels- en horecazaken die investeren in een digitaal promotiemiddel kunnen de premie aanvragen.
De premie bedraagt de terugbetaling door de Gemeente van 50% van de aankoop-, installatie – of huurkosten van een digitaal promotiemiddel, met een maximum van €250,00 per handelszaak per jaar.
Het premieaanvraagdossier moet naar de Gemeente worden verstuurd binnen de vier maanden, te rekenen vanaf de factuurdatum. Het dossier moet bestaan uit het ingevulde formulier en alle aanvullende elementen die erin vermeld worden (origineel of fotokopie van de nominatieve aankoop-, installatie – of huurfactuur, waarmee de gemaakte kosten bewezen worden, kopie van het betalingsbewijs, recto-verso fotokopie van de identiteitskaart van de aanvrager).

Voor meer informatie over de toekenningsvoorwaarden van de premie en de te volgen aanvraagprocedure kun je bij de dienst Handel & Festiviteiten terecht van maandag tot vrijdag ; van 09.00 tot 12.00 uur (tel:  02/464 04 50).

Aanvraagformulier betreffende de toekenning van een premie ter aanmoediging van de digitale promotie van lokale handelszaken.

 

BEVEILIGING VAN DE HANDELSZAKEN

€ 150 voor handelaars die aansluiten bij het “Telepolitie Vision” systeem.

“Telepolitie Vision” is een eenvoudig en efficiënt videobewakingssysteem. Via het systeem worden bij een overval op een handelszaak de beelden van de bewakingscamera rechtstreeks naar de dispatching van de politie doorgestuurd.

Om onze handelaars te helpen en aan te moedigen om zich tegen potentiële aanvallers te wapenen heeft het College van Burgemeester en Schepenen op 28 mei de Gemeenteraad voorgesteld om een premie ter aanmoediging van de installatie van het “Telepolitie Vision” systeem goed te keuren.  De premie ten belope van € 150,00 dekt de installatiekosten van het “Telepolitie Vision” systeem voor handelaars die de oplossing onderschrijven.  Volgens de door het Politiecollege gehanteerde definitie gaat het daarbij om volgende handelszaken: ziekenfondsen, krantenwinkels, apotheken, artsen- en medische praktijken, juweliers en horlogemakers, opticiens en fotografen, computer- en telecommunicatiewinkels, winkels met elektrische huishoudapparatuur, wisselagenten, verzekeringskantoren en wedkantoren, kruidenierszaken en minisupermarkten, evenals kansspelinrichtingen en horecazaken die – en enkel zij – daartoe uitdrukkelijk een verzoek dienen in te dienen bij het Politiecollege.

Om de premie te kunnen genieten moet de aanvraag worden gericht aan het Gemeentebestuur – Dienst Handel en Festiviteiten – binnen een termijn van vijf maanden na ontvangst van de factuur met betrekking tot de installatie.  Voor meer informatie over de toekenningsvoorwaarden van de premie en de te volgen aanvraagprocedure kun je bij de betrokken dienst (tel.:  02/464 04 50) van maandag tot vrijdag terecht van 09.00 tot 12.00 uur.

Downloaden hier het aanvraagformulier (.pdf) voor de installatie van het Telepolice systeem.

Info: www.telepolice.be