Algemene coördinatie

Voor de algemene coördinatie van de Preventiedienst tekent de preventieambtenaar, de interne evaluator en de coördinator van de veldwerkers.
De preventieambtenaar staat in voor de ontwikkeling en de implementatie van het lokale preventiebeleid rekening houdende met de desiderata van de subsidiërende overheid en de gemeentelijke realiteit, eigen aan Sint-Agatha-Berchem. De preventieambtenaar is belast met het dagelijkse beheer en de coördinatie van de verschillende middelen van de dienst. De preventieambtenaar buigt zich tevens over de administratieve en financiële opvolging van de dienst. De preventieambtenaar stuurt het hele team van de Preventiedienst aan en bevordert en coördineert de implementatie van taken waarbij de ad hoc diensten van de gemeente zijn betrokken. De preventieambtenaar stimuleert tot slot allerhande vormen van samenwerking tussen de verschillende actoren.

Mevr. Bastiaens, Preventieambtenaar – tel.: 02/465 99 15 of 0478/ 45 57 67
e-mail: sbastiaens@berchem.brussels
Koning Albertlaan 33 (dicht bij de dienst bevolking).

De interne evaluator staat in voor de permanente evaluatie van de verschillende projecten van de Preventiedienst. De evaluator verzamelt relevante gegevens over de verschillende projecten en de diverse preventiemiddelen en is verantwoordelijk voor de inherente analyses. De evaluator staat in voor de ontwikkeling van de Lokale Diagnose van de Preventie; een heuse barometer van het objectieve en subjectieve onveiligheidsverschijnsel op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem.

Koning Albertlaan 33 (dicht bij de dienst bevolking).

De coördinator van de veldwerkers staat in voor de coördinatie van de opdrachten van de gemeenschapswachten en van de straathoekwerkers binnen de gemeente Sint-Agatha-Berchem. De coördinator stuurt de patrouilles aan volgens de reële noden van de gemeente en zorgt tevens voor de nodige coaching van de verschillende teams.

Ben Mettioui, coördinator van de veldwerkers, is bereikbaar op het nummer 02/465 99 15 of 0499/40 36 20.
Koning Albertlaan 33 (dicht bij de dienst bevolking).