Gemeenschapswachten

De taken van de Gemeenschapswachten

De Gemeenschapswachten werken 7 dagen per week, ook tijdens het weekend en op feestdagen, in de openbare ruimten van Sint-Agatha-Berchem. De Gemeenschapswachten van Sint-Agatha-Berchem zijn herkenbaar aan hun paarse uniformen.

Opleiding 

Gemeenschapswachten zijn onder andere opgeleid om de openbare ruimte te observeren en het belang van een geobserveerde situatie in te schatten, om met alle soorten publiek te communiceren, om verschillende vormen van conflicten te beheersen en om advies over technische preventie te geven. Ze beschikken ook over de juridische en wettelijke kennissen die nodig zijn voor hun taken.

Voetpatrouilles

Tijdens hun patrouilles worden de Gemeenschapswachten regelmatig opgeroepen om alle technische problemen die de burgers hinderen en alle gedragen die onveiligheid veroorzaken, te observeren en te melden aan verschillende gemeentelijke diensten (coördinatie van de preventiedienst, socialebemiddeling, conflictbemiddeling, schoolbemiddeling, dienst van technische zaken, politie, enz). Hun doel is het bestrijden van ongeregeldheden en het verbeteren van rust en veiligheid in de openbare ruimte. Ze vormen een echte link tussen de burgers en de lokale overheid. Aarzel niet om hen te benaderen tijdens hun patrouilles. Ze zullen naar u luisteren, u informeren, u begeleiden dankzij hun kennis van de buurt en u hulp bieden.

Geruststellende aanwezigheid en nabijheid

Gemeenschapswachten zorgen voor een zichtbare aanwezigheid in drukbezochte gebieden zoals markten, pleinen, parken en speeltuinen, of bij openbare evenementen. Hun doel is om de sociale controle te versterken om het gevoel van veiligheid te vergroten en openbare overlast te voorkomen.

Beveiliging

Naast de Bevoegde toezichthouders die op piekmomenten voor de veiligheid rond de scholen zorgen, zijn de Gemeenschapswachten aanwezig op het Schweitzerplein en het Oscar Ruelensplein om de veiligheid van kwetsbare gebruikers te garanderen. Ze begeleiden ook schoolkinderen op uitstapjes. Tot slot staan ze klaar om automobilisten te waarschuwen die fout of onhandig parkeren rond scholen en op de weg.

Preventiecampagnes

Om burgers aan te moedigen om goede gewoonten aan te nemen op het gebied van veiligheid en burgerschap, nemen de Gemeenschapswachten deel aan initiatieven van de Preventiedienst: de hondencampagne, de Rosace-campagne, de e-stepcampagne, winkelbezoeken, enz.

Aanpassing

De patrouillezones en de preventieacties worden voortdurend aangepast aan wat er op het terrein gebeurt, aan de bekommernissen van de buurtbewoners en aan de actualiteit in de gemeenschap.

Preventie in plaats van straffen

Als de Gemeenschapswachten getuigen zijn van ongepast gedrag, sensibiliseren ze de burgers voor veiligheid, voor goed gemeenschapsleven en voor het respect van de lokale regelgeving. De Gemeenschapswachten van de gemeente Sint-Agatha-Berchem zijn echter vaststeller-agenten en zijn bevoegd om bepaalde overtredingen vast te stellen volgens het algemeen politiereglement en het gemeentebelastingen reglement. Hun uniformen zijn voorzien van de badge “vaststeller”. Hun vaststellingen geven aanleiding tot gemeentelijke administratieve boetes en belastingen die bedoeld zijn om onbetamelijkheden, overtredingen en verstoringen van de openbare orde en veiligheid te bestrijden.

Dhr. Ben Mettioui, coördinator van de veldwerkers, is bereikbaar op het nummer 02/465 99 15 of 0499/40 36 20 of via e-mail: bmettioui@berchem.brussels.
Mevr. Bastiaens, diensthoofd, is bereikbaar op het nummer 02/465 99 15 of 0478/455 767 of via e-mail:sbastiaens@berchem.brussels.
Koning Albertlaan, 33 (kant Hubert Blauwetstraat, ingang rechtover de dienst Bevolking)