Planning

Gemeentelijk Ontwikkelingsplan

Het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GemOP) is een beheerinstrument waarvan het principe in het leven werd geroepen in 1991 bij de goedkeuring van de Ordonnantie houdende de Organisatie van de Planning en de Stedenbouw van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het vertaalt de wil van de gewestelijke wetgever om het proces van de planning meer dynamiek in te blazen. Daartoe streeft men ernaar om het begrip stedelijke ontwikkeling beter te koppelen aan de diverse aspecten van het sociaal-economische leven (de transversaliteit van de beleidslijnen).

Het GemOP werd uitgewerkt in 2000. De volledige inhoud van het GemOP is in tabellen en kaarten gegoten met voor elk hoofdstuk en subhoofdstuk enerzijds een memo van de algemene principes en anderzijds, indien nodig, het detail van de bijzondere acties.

De uitvoering van het GemOP werd gevolgd via de gemeentelijke atlas. Het GemOP-dossier 2001 is momenteel aan het worden bijgewerkt om er nieuwe richtlijnen en projecten in op te nemen. Wordt vervolgd…

 

.