Schone voetpaden, het gaat ons allen aan !

Onderhoud uw stoep, bermen van uw gebouw en de niet bebouwde ruimten. U bent hiervoor verantwoordelijk. Ze onderhouden is deelnemen aan de gezelligheid van onze gemeente en… het is verplicht (artikel s 21, 23 en 81 van het Algemeen Politiereglement). U bent diegene die het onkruid moet verwijderen en de met sneeuw of ijs bedekte voetpaden moet ruimen of slipvrij maken en alles wat de properheid en publieke veiligheid zou kunnen bedreigen. Bij niet-naleving van de verschillende bepalingen kan er een boete worden opgelegd van maximaal €210,- tot €350,- in geval van herhaling. In geval er zich een ongeval zou voordoen kan u zelfs burgerlijk aansprakelijk worden gesteld.

Denk er ook aan om solidair met uw geburen te zijn. Indien u naast een bejaarde persoon woont, aarzel niet om die persoon te helpen en de bladeren of sneeuw op zijn of haar voetpad te
ruimen. Een kleine geste die niet veel inspanningen vraagt maar zeker gewaardeerd zal worden.

Met dank voor uw medewerking.

Gezelligheid, het is een zaak van iedereen!

Gepubliceerd op:
30 mei 2016

Meer artikels ?