Straathoekwerkers

Straathoekwerkers zijn actief op het terrein en in het bijzonder binnen bepaalde ruimten van de gemeente (parken en speelpleinen, rond en aan de scholen, …). Via het straathoekwerk kunnen de sociale banden nauwer worden aangehaald omdat de burger rechtstreeks kan worden aangesproken. Er wordt naar de problemen en de vragen van eenieder geluisterd zodat er definitieve of mogelijke oplossingen kunnen worden aangereikt. Straathoekwerkers zijn bijzonder polyvalent en vormen vaak het eerste aanspreekpunt voor burgers met problemen in het dagelijkse leven (verlenen van steun en informatie). Ook met jongeren op straat ontwikkelen straathoekwerkers intense contacten en herinneren hen aan wat er van hun aanwezigheid in de openbare ruimte wordt verwacht of niet … Voor de jongeren kunnen straathoekwerkers een heuse hefboom vormen. Tot slot kunnen straathoekwerkers voor de nodige opvolging zorgen op de lange termijn bij jongeren in probleemsituaties. Straathoekwerkers houden voortdurend voeling met wat er op straat gebeurt. Ze kunnen de problemen en moeilijkheden waaraan jongeren het hoofd moeten bieden dan ook precies inschatten en hen helpen op weg naar een zelfstandig leven. Straathoekwerkers vertegenwoordigen voor jongeren, die niet langer een referentiekader hebben, vaak ook het gezag.
Straathoekwerkers nemen tevens deel aan diverse projecten in overleg met de Jeugddienst waaronder  “De zomer van de solidariteit” , “Jongerenvakanties”, “Vrijdag – jongerendag”, …

Ben Mettioui, coördinator van de veldwerkers, is bereikbaar op het nummer 02/465 99 15 of 0499/40 36 20.
Koning Albertlaan, 33 (kant Hubert Blauwetstraat, ingang rechtover de dienst Bevolking)