Lopende werven

Het Berchemse landschap verandert gestaag. Nieuwe gebouwen rijzen op, sommige zones worden heringericht, allerhande nutsvoorzieningen worden vernieuwd of uitgebreid, …

Hierna een beknopt overzicht van de lopende en geplande werken op het grondgebied van onze gemeente.

In de Potaardestraat is de werf van de kinderkribbe Les Chatons goed gevorderd. Deze moet vroeger dan voorzien, nl. in januari 2018 rond zijn.

In de wijk Openveld / Ruelens / Strijders gaan de werken voor asfaltering en aanlegging van een verkeersplateau voort. Het einde van de werf is voor begin december voorzien.

Het bouwen van een stormbekken ter hoogte van de Broekstraat en de de Selliers de Moranvillelaan loopt door volgens planning, steeds met een perspectief in 2018. De Broekstraat zou eind januari, begin februari opnieuw toegankelijk moeten zijn.

In de Bloemkwekersstraat, buiten het aanleggen van een verkeersplateau, heeft men aan de ingang van de school nieuwe veiligheidspalen geplaatst.

In dezelfde straat hebben de buurtbewoners de progressieve installatie van een nieuwe Park Fitness kunnen vaststellen. Deze is voor alle leeftijden bestemd, met inbegrip van de senioren. De toestellen zijn vanuit de Broekweg voor personen met beperkte mobiliteit toegankelijk. De site is volledig met hekken afgesloten. En men vindt er het  allereerste publieke toilet van de gemeente!